Tomáš Tyl a Petr Syrový se podívali na krize finančních trhů dlouhodobým pohledem, připravili sérii titulků o stavu evropské ekonomiky. Závěr věnovali naší republice a jejímu přeřazení mezi rozvíjející se trhy.

Týdenní video komentář - 24. únor 2017

Přepis video komentáře:

Tomáš Tyl: Dobrý den, vítám Vás na dalším „Přečetli jsme za Vás“ v týdnu od 17. do 23. 2. 2017. Mé jméno je Tomáš Tyl a je tu se mnou kolega Petr Syrový.

Petr Syrový: Dobrý den.

Jako by krize nikdy nebyla - dle dlouhodobých výnosů akciového trhu

Tomáš Tyl: První zpráva se týká tématu krize, jako by vůbec nenastala. Máme tu graf, co na něm je, Petře?

Petr Syrový: Na grafu vidíme vývoj akciového trhu za posledních 116 let a ukazuje jeho dlouhodobý růstový trend. Kdybychom chtěli hledat finanční nebo nemovitostní krizi, musíme se podívat vpravo nahoru. Vidíme tam takový malý zobáček, ten ale není nic výjimečného, co by akciové trhy neznaly a co by pro ně bylo nového. V jejich historii je takových zobáčků několik. Krize, která byla zhruba před zhruba deseti lety, je relativně standartní věc, která občas na trhy přijde. V dobách, kdy krize probíhala, bylo mnoho investorů vyplašených. Fungovaly zde negativní emoce naplno, nechtělo se investovat. My víme, že krize podobného typu je příležitostí pro možnost nakoupit. Kdo začal investovat touto dobou, dosahoval velmi zajímavých zisků.

Rozporuplné zprávy z Evropy: pozitivní i negativní

Tomáš Tyl: Další, co tu máme, jsou smíšené zprávy z Evropy, pozitivní i negativní. Jaké to jsou?

Petr Syrový: Ty pozitivní zprávy mluví o tom, že nálada v Eurozóně je nejlepší za posledních šest let a že v Německu se rozbíhá soukromá spotřeba, která pomůže zlepšovat jejich HDP. Na druhou stranu jsou tu i negativní zprávy, které ukazují na některá rizika v Evropě. První z nich mluví o nevyřešených půjčkách Řecka, že se tento problém musí řešit a že bude ovlivňovat volby v Evropě. Dále se mluví o záchraně a problémech některých bank, které je třeba řešit. Problém tohoto řešení spočívá v tom, že se nedokáže dohodnout Brusel a Evropská centrální banka. Další negativní zprávy se týkají Francie, Itálie a jejich dluhu.

Tomáš Tyl: Před čtrnácti dny jsme tu měly zprávy z Ameriky, nyní tu máme Evropu. Je v tom nějaký fundamentální rozdíl mezi tím, co se pozitivního a negativní řeší tady a co za Atlantikem?

Petr Syrový: Fundamentální rozdíl v tom vidíme, a sice že pozitivní zprávy, o kterých jsme mluvili, se týkají momentálního fungování ekonomiky. A to ještě zejména těch zemí jako je Německo, kterému se daří dobře. Tyto zprávy jsou momentální a relativně pomíjivé, kdežto zprávy negativní jsou systematické. O nich se mluví nějakých osm let a stále slyšíme, že řecké dluhy jsou nevyřešené, že ve sporech v EU mezi jednotlivými institucemi je napětí, že 27 lidí, co sedí kolem stolu, se stále mění, protože jsou stále v Evropě volby a každou chvíli ke stolu zasedne někdo jiný, kdo do všeho mluví, tudíž je Evropa neakční. Rozdíl je tedy mezi Amerikou a Evropou v tom, že Evropa je levnější, ale má větší rizika. Proto převažujeme Ameriku, protože Evropu vidíme riskantnější.

ČR je z hlediska investorů rozvíjející se trh

Tomáš Tyl: Poslední zpráva se týká společnosti JPMorgan, která přeřadila ČR z vyspělých zemí do rozvíjejících se zemí. Čím je to způsobeno?

Petr Syrový: Je to způsobeno tím, že ČR dlouhodobě neplní výši hrubého národního důchodu na obyvatele. I když ekonomika ČR roste, tento ukazatel počítá JPMorgan v dolarech a tak jak posiluje americký dolar, tak bance JPMorgan vychází, že hrubý národní důchod na obyvatele klesá. To znamená, z hlediska Ameriky naše ekonomika chudne.

Tomáš Tyl: Co to znamená pro naše klienty a pro naše investice?

Petr Syrový: Pro ně se vlastně nic nemění. My dlouhodobě považujeme ČR za Emerging Markets a investujeme na rozvinutých trzích. Naše investice jsou umístěny zejména v Americe a v Evropě. Pro naše klienty a naše investice to znamená ještě jednu věc, tak jak dolar posiluje a tak jak ukazuje bance JPMorgan, že česká ekonomika chudne, tak pomáhá bohatnout našim klientům, protože velká část jejich portfolií je investována právě v americkém dolaru.

Tomáš Tyl: Petře, já Ti děkuji za informace. Děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště.

Petr Syrový: Děkuji, na shledanou.

Vaše podněty, názory a tipy na zajímavé články nám, prosím, pošlete na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání "Přečetli jsme za vás...".

Inspirativní poslech přeje,

Jan Valášek, partner www.eFrank.cz