V prvním jarním vydání si naše dvojice analytiků Petr Syrový a Tomáš Tyl povídala o tom - jak velký majetek je potřeba k vyplácení renty - že u akcií je důležité jejich ocenění, ne kolik již vydělaly - jaké investice na cestě k rentě nepoužívat. Vše kolegové končí optimistickým a poučným komentářem k izraelským školám, kde to šumí hutnými diskusemi.

Týdenní video komentář - 24. březen 2017

Přepis video komentáře:

Petr Syrový: Dobrý den. Vítám Vás u dalšího dílu našeho seriálu „Přečetli jsme za Vás.“ Mé jméno je Petr Syrový a dnes si zde budu povídat s Tomášem Tylem. Ahoj, Tomáši.

Tomáš Tyl: Dobrý den.

Z 10 mil. Kč je nekonečná renta 28 000 Kč měsíčně

Petr Syrový: A pojďme hned na první zprávu. První zpráva pochází z Morningstaru. Morningstar řeší otázku, jak vysoký majetek je potřeba k tomu, abychom mohli čerpat nekonečnou doživotní rentu. Jak to tedy je, Tomáši?

Tomáš Tyl: Morningstar vychází z prastaré poučky, a to že na nekonečnou roční rentu je možné čerpat 4% z majetku. Tzn. z 10 milionů Kč ročně 400 tisíc, neboli měsíčně 33 tisíc Kč nekonečná renta. Je samozřejmě potřeba, aby byl majetek nějakým způsobem diverzifikovaný, aby nebylo vše v hotovosti, ale aby majetek na rentu také vydělával. Předpokládá se, že je diverzifikovaný mezi akcie, dluhopisy a hotovost.

Petr Syrový: Můžeš uvést, Tomáši, naše konkrétní čísla? Máme to stejně jako Morningstar, nebo se někde lišíme?

Tomáš Tyl: My jsme udělali podrobnější analýzu a dospěli jsme k závěru, že chceme rentu o něco nižší. V tom jsme u nás konzervativnější. U nás renta z 10 milionů Kč vychází na 28 tisíc Kč měsíčně, takže o něco méně. Je to nastaveno tak, abychom ji mohli reálně vybírat a přežili i období v historii, která byla poměrně nepříznivá. Co je pro nás důležité, chceme, aby velká část renty byla pokryta příjmem z dividend, úroků a příjmů z akcií, ETF a dalších věcí, do kterých investujeme. Takže i pokud se na trzích děje něco nepříznivého a není vhodné akcie nebo dluhopisy odprodávat, tak nám pořád přitékají peníze z renty a zhruba 60 – 70% u nás bývá pokryto příjmem z těchto dividend a úroků. Velkou část renty tedy umíme pokrýt.

Petr Syrový: Výborně. Děkuji.

U akcií je třeba sledovat „valuaci“, ne minulé zisky

Petr Syrový: Pojďme na další zprávu. Další zpráva mluví o rekordech na akciových trzích. V článku se objevila krásná věta, která zní: „Akciový býk neumírá na svůj věk.“ Jak je to, Tomáši, s býčím trhem? Akcie rostou, neměli bychom být obezřetní? Neměli bychom od nich pomalu utíkat?

Tomáš Tyl: O čem článek hovoří – o neumírání na věk – v podstatě říká, že je jedno, jak dlouho akcie rostly. To není důležité. Důležité je, jak jsou drahé. Tzn. jestli byl růst opodstatněný, anebo akcie zdražily a rostly příliš. My aktuálně akcie převažujeme, protože valuace nepovažujeme za nějak zvlášť přepnuté. Nepovažujeme akcie za levné, ale ani za výrazně drahé. Dokážeme si ale představit, že pokud by nyní rychle vyrostly o 15 – 20%, tak už nám drahé začnou připadat a budeme je například redukovat z převážení na neutrální pozici.

Petr Syrový: Říkal jsi, že pokud by akcie vyrostly o 15 – 20%. Co kdyby ale růst byl pomalý a došlo k němu během 1 – 2 let? Co bychom dělali v tomto případě?

Tomáš Tyl: Pokud by byl růst pomalý, trval by delší dobu a zároveň by docházelo k podobnému růstu tržeb a zisků firem, potom by valuace zůstaly stále podobné a my bychom nechtěli z akciového trhu utíkat. Takže pokud to bude trvat delší dobu a současně se změnou fundamentů, nebude to pro nás znamenat změnu doporučení.

Petr Syrový: Výborně. Děkuji.

K cíli nás nedovedou podezřelé investice

Petr Syrový: Další článek se týká různých podezřelých investic. Tomáši, ty jsi psal knížku o podezřelých investicích s názvem: „Jak se nenechat připravit o peníze.“ Řekni nám něco víc o firmě, která nabízela roboty.

Tomáš Tyl: My jsme o této firmě již v minulosti informovali. Nabízela roboty, kteří mají za úkol Vám pomoci vydělávat peníze. Kolem firmy však byla řada podezřelých věcí. Nyní se ukazuje, že se pravděpodobně jednalo o zástěrku za nějakým podvodem. Člověk, který věc rozběhl, peníze použil na něco jiného. Zřejmě se jedná o podvod na bázi tzv. Ponziho schématu, kdy se z nových peněz vyplácí staří klienti a těm se poté zdá, že to skutečně může vydělávat. Pro nás je důležité, že takovýmto investicím se z principu vyhýbáme. Obzvlášť když slibují vysoké výnosy, dávají garance nebo se tváří, že jsou velmi málo rizikové. To je pro nás většinou velké varování. Považujeme za důležité brát investování jako běh na dlouhou trať. Málokdy můžete rychle vydělat bezpečně. Když vyděláváte rychle, vždy riskujete. My doporučujeme spíše pomalejší cestu k cíli, ochranu majetku – wealth protection přístup, to našim klientům doporučujeme.

Petr Syrový: Výborně. Děkuji.

Podnětné a inspirativní prostředí v izraelských školách, klíč k úspěchu izraelských firem

Petr Syrový: Poslední zpráva mluví o tom, jaký je, anebo není, klíč k úspěchu izraelských firem. Jaký tedy je, anebo není, Tomáši?

Tomáš Tyl: Článek je od bývalého ministra školství v Izraeli. Co je velmi zajímavé, říká, že v Izraeli vzdělání neprobíhá pouze ve školách a ne pouhým sdělováním informací. Lidé jsou vedeni k tomu, aby přemýšleli, měli vlastní názor a diskutovali. Například v knihovnách v Izraeli to hučí, protože všichni diskutují, povídají si a tím si tříbí názory. To je velmi důležité. V dnešní době je informací mnoho, jsou velmi snadno dostupné. Problém je však zjistit, které informace jsou relevantní, které jsou pravdivé, nepravdivé a udělat nějakou syntézu. Právě diskuzí či komunikací se tyto schopnosti v lidech zlepšují.

Petr Syrový: Přesně to také chceme od našich klientů. Od našich klientů také chceme informovaný souhlas, nikoli slepý souhlas. Nechceme, aby naši klienti přijímali nekriticky vše, co je jim naservírováno. Chceme, aby nad věcmi, které jim říkáme, přemýšleli a v případě, že jim připadají zajímavé, je také zrealizovali.

Proto si přejeme, aby nám klienti psali dotazy. Pište nám dotazy a otázky k produktům, které Vás zajímají a my se na ně v příštím vydání podíváme. Děkuji za pozornost. Přeji hezký den a na shledanou.

Tomáš Tyl: Děkuji. Na shledanou.

Vaše podněty, názory a tipy na zajímavé články nám, prosím, pošlete na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání "Přečetli jsme za vás..."".

Příjemný a inspirativní ať už poslech nebo čtení přeje,

Jan Valášek, partner www.eFrank.cz