Vychází nové vydání. Najdete v něm: Stratfor předpovídá pokles vlivu Německa v příští dekádě - Společnost BlackRock vidí budoucnost v robo poradenství - Společnosti Amundi a Pioneer se slučují, ale pro naše fondy se nic nemění - Fond Evolution Emerging Dynamic Fund nedoporučujeme

Týdenní video komentář - 23. červen 2017

Přepis video komentáře:

Tomáš Tyl: Dobrý den, vítám vás na dalším „Přečetli jsme za vás od 16. 6. do 22. 6.“ Moje jméno je Tomáš Tyl a je tady se mnou Petr Syrový. Ahoj, Petře.

Petr Syrový: Ahoj, Tomáši. Dobrý den.

Stratfor předpovídá pokles vlivu Německa v příští dekádě

Tomáš Tyl: Můžeme se do toho pustit. První zpráva je od anglické společnosti Stratfor, která připravuje strategické analýzy, zachycující dlouhodobé trendy. Zaujal nás desetiletý výhled, který už probíhá od roku 2015, do roku 2025. Co jsou tedy ty nejdůležitější poselství toho výhledu, Petře?

Petr Syrový: Analýza je poměrně zajímavá a obsáhlá. My jsme z ní vybrali jenom jednu věc, která nás zaujala. Tou je neradostná perspektiva Německa. Německo, které je hlavní ekonomickou hybnou silou v Evropě, stojí na exportu. Export Německa tvoří jednu polovinu jejich hrubého domácího produktu a z toho jde polovina exportu do států Evropské unie. Stratfor předpovídá Evropské unii problémy, které budou souviset s ochranářstvím vlastních trhů, teritorií jednotlivých členských států. Bude vznikat více bariér volného obchodu. To všechno bude vadit německé ekonomice a jejímu vývozu.

Dále když se k tomu připočte ještě oslabení vývozu Německa do Británie v souvislosti s Brexitem, potenciálně dále s vývozem do Ruska, Číny - případné brždění Číny nebo embargo vůči Rusku, tak to bylo mohlo přinést oslabovaní německé ekonomiky nebo aspoň přibrzdění jejího růstu.

Stratfor je pesimistický vůči vývoji v Německu v příštích deseti letech. To koresponduje s našim názorem, že Evropu v portfoliích dlouhodobě podvažujeme.

Společnost BlackRock vidí budoucnost v robo poradenství

Tomáš Tyl: Další zprávy, které tady máme, se týkají robo advisory a jeho nezastavitelného rozvoje. Co znamená větší digitalizace a robotizace v oblasti investování?

Petr Syrový: Společnost BlackRock, největší světový správce peněz, sama investuje do robo poradenství a spatřuje v něm budoucnost. Slibuje si od toho, že investiční služby, které se nabízí klientům, tak budou mít větší klientelu, protože se dostanou tam, kde tradiční investiční služby se nedostaly. Hlavně však pro ty klienty, kteří mají tradiční investiční služby, získají robo poradenstvím zjednodušení, zkvalitnění a výrazné zlevnění poradenství.

Robo poradenství bude konkurencí ne až tak pro tradiční banky, ale hlavně bude konkurencí pro přebujelé a neprůhledné poradenství, které je právě díky neprůhlednosti poměrně drahé. Proto i my ve Fichtner jdeme my tímto směrem. Chceme klienty, kteří mají majetek menší než pět miliónu korun, obsluhovat robo poradenstvím, aby měli poradenství jednodušší a levnější.

Společnost Amundi a Pioneer se slučují

Tomáš Tyl: Další zpráva se týká společnosti Pioneer, která byla koupená společnosti Amundi. Dojde mimo jiné k přejmenování, převzetí. Jaký to má vliv na naše investice?

Petr Syrový: Sloučení Amundi a Pioneer výhledově znamená, že značka Pioneer časem zanikne. Tím pádem se změní názvy fondů. Pro naše klienty to neznamená nic významného. Nebude se to týkat jejich investic, jejich fondů. Fondy dál budou fungovat, jenom se změní jejich název. Nebudou se jmenovat Pioneer, budou se jmenovat Amundi.

Fond Evolution Emerging Dynamic Fund nedoporučujeme

Tomáš Tyl: A poslední, na posledním slidu máme fond. Proč jsi vybral tento fond, Petře, do zpráv?

Petr Syrový: Jeden z našich klientů se ptal, jaký je náš názor na fond Evolution Emerging Dynamic Fund, jestli ho doporučujeme nebo nedoporučujeme. U každého fondu, který máme doporučit nebo nedoporučit, se podíváme, jak splňuje kritéria, která chceme, aby fondy splňovaly. My chceme, aby to byl fond od velké investiční společnosti, od velkého správce, aby to byl velký fond a aby měl dlouhou historii. To jsou údaje, které se vyplňují do tabulky, a je vidět, že tento fond tyhle naše požadavky nesplňuje.

Je to malý fond od malého správce bez dlouhé historie. Co nás zarazilo u tohoto fondu, je, že tento fond má v průměru roční nákladovost přes 5 procent ročně. Takže proto tento fond nedoporučujeme, a když někdo takový fond má, tak než ho prodá, doporučujeme ještě zvážit další okolnosti.

Měli bychom se podívat na daňové dopady této transakce, měli bychom se podívat na objem investice – pokud to je větší objem, tak bychom doporučili prodávat natřikrát – a potom, když už se nějaký fond prodává, tak bychom měli vědět, kam peníze budou směřovat. Měli bychom podle finančního plánu určit, kam se bude investovat, a peníze z prodeje pokud možno co nejrychleji zainvestovat, abychom nebyli mimo trh, kdyby náhodou ten trh v mezičase výrazně vyrostl.

Tomáš Tyl: Já ti děkuji, Petře, za odpovědi, vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště. Na shledanou.

Petr Syrový: Na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás...”.

Jan Valášek, www.eFrank.cz