Česká národní banka zvýšila úrokové sazby a chce v dalším zvyšování pokračovat. -- Ceny dluhopisů neklesají pouze v CR, ale i ve světe. V našich portfoliích podvažujeme dlouhodobé dluhopisy. Místo nich používáme termínované vklady a krátkodobé dluhopisy, které jsou v případě růstu sazeb odolnější. -- Slabý dolar vyvolává riziko vyšší inflace. Ochranou před inflací je investice do akcií, nemovitostí nebo některých komodit.

Týdenní videokomentář - 2. února 2018

Přepis videokomentáře:

Jan Valášek: Dobrý den, je tu další týden a s ním i další Přečetli jsme za Vás. Dnes Vás zdraví Honza Valášek a se mnou je tu Petr Syrový. Ahoj, Petře.

Petr Syrový: Dobrý den.

Česká národní banka zvýšila úrokové sazby a chce v dalším zvyšování pokračovat

Jan Valášek: Petře, hned první zpráva říká, že Česká národní banka zvýšila sazby. Není to pro nás nic nového, už jsme o tom mluvili, ale jak se to projevuje a nebo jaká je aktuální situace?

Petr Syrový: Úrokové sazby rostou a je to věc, kterou jsme očekávali. Naše řešení u našich klientů je na to připravené. Za prvé doporučujeme dlouhé fixace u hypotečních úvěrů, typicky desetileté, aby růst úrokových sazeb nenavýšil splátku úvěru, a za druhé se připravujeme v dluhopisové složce portfolia na růst sazeb, protože rostou-li úrokové sazby, klesají ceny dluhopisů, proto dlouhodobé dluhopisy v portfoliu nahrazujeme termínovanými vklady nebo dluhopisovými fondy, které mají dluhopisy s kratší dobou splatnosti.

Ceny dluhopisů neklesají pouze v ČR, ale i ve světě

Jan Valášek: S růstem úrokových sazeb jsou velmi úzce propojené i dluhopisové trhy, my vždycky mluvíme o tom, že je tam úzké propojení. Přenáší se nějak ten současný růst úrokových sazeb na dluhopisový trh?

Petr Syrový: Samozřejmě, že přenáší. Vztah růstu úrokových sazeb nebo růstu výnosů dluhopisů znamená pokles jejich cen, a to je dobře vidět jak v České republice, tak v Americe. V Americe výnos státního dluhopisu vyrostl aktuálně na 2,7 % to znamená, že jejich ceny padaly. Situace na dluhopisovém trhu je pro dluhopisové fondy špatná. Za posledního půl roku jsou takové ty typické dluhopisové fondy, které se prodávají bankách, ve ztrátě. Například fond Sporobond je ve ztrátě 2,4 % za posledních šest měsíců a fond International Czech Bond od Nationale Nederlanden je 5 % ve ztrátě. My v našich řešeních dluhopisovou složku portfolií podvažujeme, dluhopisy nahrazujeme termínovanými vklady, a když už používáme dluhopisové fondy, tak používáme takové, které mají kratší splatnost, a to jsou dluhopisové fondy, které jsou méně náchylné vůči růstu úrokových sazeb.

Pokud by došlo k poklesům na trhu, dá se očekávat, že hodnotové akcie oslabí méně než akcie růstové

Jan Valášek: Další zpráva, Petře, mluví o hodnotových akciích – mohl bys nám jenom v pár vteřinách říct, jaký je rozdíl mezi hodnotovou a růstovou akcií?

Petr Syrový: Hodnotová akcie je taková, kde akciová společnost produkuje výrobky, má tržby a hlavně má zisky a je to řekněme takový stabilní business, kdežto růstové společnosti jsou společnosti, kde se očekává velký boom, kde se očekává, že ty dobré časy teprve přijdou, kde se očekává, že porostou tržby a tím pádem, že porostou i zisky, jinými slovy, ty hodnotové akcie už mají stabilní a investorsky příznivou a dobrou současnost nebo minulost, růstové akcie – tam se obchoduje s očekáváním do budoucna.

Jan Valášek: A teď už konkrétně k tomu titulku, který říká, že hodnotové akcie mohou být bezpečnější, že mohou poskytnout nějaké útočiště před medvědím trhem. Je to pravda?

Petr Syrový: Článek mluví o tom, že pokud by došlo k oslabení na akciovém trhu, tak by v současnosti mohly ty hodnotové akcie klesnout méně, než klesnou akcie růstové. V medvědích trzích k tomuto dochází velmi často, například k tomu došlo při splasknutí internetové bubliny v roce 2000, ovšem není to pravidlo, které by platilo úplně vždycky a při každém poklesu na trhu – třeba v roce 2007 klesly vícehodnotové akcie, protože ten pokles, ten problém byl tažen bankami. Ale obecně se dá říci, že hodnotové akcie jsou takové ty „bezpečnější“, které v případě poklesu klesají méně, proto hodnotové akcie v našich portfoliích preferujeme. Nemyslíme si, že by měla ekonomika v krátké době ochladit, že by mělo dojít k dramatickému zpomalení ekonomik a velkému poklesu akciového trhu, ale nikdy neříkej nikdy a my jsme na tento pokles vždycky připraveni, ale není to ten hlavní scénář, s kterým bychom dnes pracovali.

Slabý dolar vyvolává riziko vyšší inflace

Jan Valášek: Teď tady máme jednu zprávu z dolarového trhu. Dolar v posledních měsících slábne, o tom mluvíme často. Mluvíme také o tom, že slábnoucí dolar je vhodný pro americké firmy mají určitou krátkodobou konkurenční výhodu. Ten titulek ale říká, že slabý dolar může být negativem pro ekonomiku, potažmo i pro akcie, tak v čem je to riziko, Petře?

Petr Syrový: To riziko se skrývá v inflaci, protože pokud by byl slabý dolar, vytvářelo by to větší inflační prvky a růst inflace by znamenal, že by FED rychleji utahoval ekonomiku, rychleji by zvyšoval úrokové sazby. A inflace je rizikem pro investory, protože znehodnocuje jejich úspory, proto proti riziku inflace bojujeme tím, že se snažíme vybírat takové investice, které v dobách rostoucí inflace rozumně obstojí, a jedním z těchto aktiv jsou například akcie, proto akciové strategie hrají v našich doporučeních důležitou roli.

Jan Valášek: To bylo od nás pro tento týden všechno. Já ti, Petře, děkuju za přípravu, našim klientům přeji pěkný týden a na shledanou zase za týden.

Petr Syrový: Na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz