Donald Trump zavádí cla na dovoz čínského zboží, což způsobilo i mírnou nervozitu na trzích. -- Dle našich analýz by vrchol mohl být 1 - 3 roky před námi. Na trhu však může dojít k nečekaným událostem. Pracujeme proto s několika scénáři a víme, co budeme dělat, pokud nastane například pokles o 50 %, nebo období vysoké inflace. Základem úspěchu je osobní investiční plán a zvládání emocí.

Týdenní videokomentář - 23. března 2018

Přepis videokomentáře:

Jan Valášek: Dobrý den, je tady poslední březnové „Přečetli jsme za vás“, dneska vás zdraví Honza Valášek a se mnou je tady Tomáš Tyl. Ahoj, Tomáši.

Tomáš Tyl: Ahoj, Honzo. Dobrý den.

Akciové trhy opět poklesly na úroveň blízko únorového dna

Jan Valášek: První slide se týká toho, jak aktuálně vypadá situace na trzích, na začátku února tady byly menší poklesy, takže jaká je aktuální situace, Tomáši?

Tomáš Tyl: Ode dna, od těch poklesů trh mírně vyrostl, a potom docházelo k takovému kolísání, teď jsme zase trochu níže, trochu jsme se přiblížili k tomu dnu, kde ty poklesy byly. Důvod, proč to teď zase mírně zakolísalo, jsou obavy z obchodních válek. My to nevnímáme jako nějakou velkou hrozbu, a kdyby ty trhy šly dál, pokračovaly dolů, byla by to pro nás nákupní příležitost. Momentálně ještě nejsme tak nízko, abychom něco urychlovali, ale sledujeme aktuální situaci.

Co může pro investora znamenat obchodní válka

Jan Valášek: Ty jsi, Tomáši, na tomto slidu mluvil o obchodních válkách. My se jim věnujeme separátně. Co může pro investora znamenat taková obchodní válka?

Tomáš Tyl: Tady je důležité si říct, co konkrétně může být spouštěčem obchodní války, protože ona ještě nenastala, spíše je to taková obava, že by mohla nastat. Došlo k tomu, že Trump zavedl cla na dovoz čínského zboží. Objem zboží, kterého se to týká, není velký, takže dopad toho samotného opatření není významný, významné by mohlo být, pokud to povede ke změně zvyšování cel ve světě. Na druhou stranu ale USA využívají svojí pozice, kdy jsou velkým důležitým trhem, ekonomickou silou, k tomu, aby s ostatními otevřeli debatu, protože tady zase existuje řada cel ze strany ostatních zemí vůči Americe. Výsledkem tohoto přetahování nebo vyjednávání nemusí být jen zhoršení situace, může naopak dojít k tomu, že se podmínky uvolní, že dojde k dohodě o uvolnění. Třeba co se týče cel na ocel a hliník, o kterých už jsme hovořili, s Evropskou unií se už vyjednalo, že pro ně platit nebude, a tak dále, takže my to teď nevnímáme jako nějakou velkou hrozbu, může z toho být něco pozitivního i negativního. Když například vycházíme ze zajímavého materiálu UBS, který se tomu věnuje, tak oni říkají, že do této situace svět vstupuje při poměrně silném ekonomickém růstu, takže to riziko není velké. Oni v této situaci převažují akcie a my to vnímáme hodně podobně, pořád zůstáváme převáženi v akciích, a když by to vedlo k poklesům, budeme to spíše aktuálně vnímat jako příležitost.

Zadluženost je vyšší, než před krizí

Jan Valášek: Ty mluvíš o tom, že zůstáváme stále převáženi v akciích, známý český ekonom Tomáš Sedláček ale publikoval článek, který se zabývá aktuální zadlužeností. Je to něco, při čem bychom měli zpozornět?

Určitě je dobré zpozornět a vnímat, že se to děje, že k zadlužování dochází, což bývá spojeno s určitou fází ekonomického cyklu. My vnímáme, že vrchol je někde před námi, je pravděpodobné, že není daleko před námi, my se domníváme, že může být jeden až tři roky před námi, ale to, že se teď hovoří o zadlužení, pro nás ještě není impuls k tomu dělat kvůli tomu nějaká opatření, spíše to vidíme jako něco, co je potřeba mít na mysli, co je potřeba vnímat, co znamená určité riziko, ale není důvod na to reagovat teď. Ostatně i třeba ČSOB, kde Sedláček pracuje, případně její mateřská KBC, aktuálně navyšují podíl v akciích, myslí si, že v portfoliu by mělo být akcií více, takže je tady trochu vidět rozdíl mezi filosofickým přístupem Sedláčka a konkrétním přístupem „co dělat, jak na to reagovat“. My to v tomto ohledu vnímáme podobně, zůstáváme v akciích převáženi právě z toho důvodu, že si myslíme, že vrchol je ještě před námi a že ještě není čas z toho trhu utíkat.

Propad akciových trhů může nastat kdykoliv, jsme na něj připraveni

Jan Valášek: Ještě tady máme další slide, který přímo navazuje na to, o čem jsme se bavili. Vyhlížíme nějaký vrchol ekonomiky před námi. Co se stane, když ten vrchol přijde, když nastane nějaký propad?

Tomáš Tyl: Dle našich analýz ta situace teď není taková, že by na akciovém trhu byla bublina. Díváme se jak na nějaké valuace akcií, tak třeba na celkovou psychologii, ale na druhou stranu na trhu vždy mohou nastat úplně nečekané události a k propadu může dojít nečekaně. Nechceme si hrát na to, že máme nějakou křišťálovou kouli a víme přesně, co se stane. Důležité je, že když investujete, potkají vás v dlouhodobém horizontu nejrůznější nečekané události – některé mohou mít negativní vliv, některé pozitivní – a je potřeba být připraven na to, že to může nastat, a proto my, i když třeba takticky něco převažujeme, vždycky pracujeme s více scénáři. Aktuálně scénáře, se kterými pracujeme, jsou, že vrchol přijde za jeden až tři roky, což už jsme zmínili, ale také, že může přijít nečekaný pokles trhu – jsme na to připraveni, víme, co bychom v takovou chvíli s portfolii dělali, co bychom doporučovali dělat, jak bychom na to reagovali, samozřejmě na druhou stranu může přijít i scénář, kdy trh poroste významně déle, než se očekává – pak je pravděpodobné, že z něj budeme utíkat trochu předčasně, pracujeme i se scénáři, ve kterých se zvyšuje inflace, protože inflace je také určité riziko a nebezpečí, takže naším cílem je být připraveni na různé scénáře, víme, že v dlouhodobém horizontu nás budou potkávat. Hlavní je dodržovat plán, pracovat s emocemi – to je základ dlouhodobého investování. Pak samozřejmě k tomu může přijít nějaká taktická alokace, kterou se někdy dá trochu reagovat na aktuální situaci, ale vždycky je základ vycházet z plánu a nějakého strategického uvažování.

ČNB nechává sazby na stejné úrovni, FED sazby zvýšila

Jan Valášek: Poslední dnešní slide opět přímo navazuje. Ty jsi mluvil o rostoucí ekonomice, na rostoucí ekonomiku je přímo navázána její část – monetární politika, která se zabývá nastavením úrokových sazeb a podobně. ČNB v tuto chvíli sazby nechává na stejné úrovni, FED opět o čtvrt procentního bodu zvýšila sazby. Máš k tomu ještě co dodat?

Tomáš Tyl: Vždycky je důležité nejen to, co banky aktuálně udělaly, ale i jaký mají výhled. Jak jsi říkal, Honzo, teď jsme v nějaké fázi cyklů, ke které patří to, že centrální banky trochu utahují tu politiku, to znamená, že zvedají sazby, aby snížily rychlost zadlužování a trochu chladily ty ekonomiky, takže s růstem sazeb víceméně počítáme. Další důležitá zpráva od ČNB byla, že v průběhu tohoto roku nechtějí zvedat sazby, spíše až ke konci roku, že chtějí trochu počkat na Evropskou centrální banku, která sazby ještě nezvyšovala, abychom se s Evropou úplně nerozcházeli, protože ta je pro nás důležitá. Na druhou stranu FED má také nějaký plán zvyšování, který zatím v podstatě neměnil – byly třeba obavy, že začne zvyšovat rychleji sazby, ale to v tomto roce nechce, cílově se FED chce dostat v roce 2020 na nějakých 3,25-3,5 %. My s tím, že se zvedají sazby, počítáme, v našich doporučeních se to zobrazuje například tím, že nedoporučujeme být v dlouhodobých vládních dluhopisech, protože ty tím budou nejvíce zasaženy. Je to něco, co nás zatím nepřekvapuje, ale víme, že je dobré monitorovat, co národní nebo centrální banky dělají, když jsou transparentní, vnímat zprávy, které trhu posílají. To je velmi důležité, proto je sledujeme.

Jan Valášek: Díky, Tomáši, to bylo od nás tento týden všechno. Bylo to o takovém aktuálním vhledu do situace i o tom, jak reagovat. Já se budu těšit zase za týden a mějte všichni pěkný týden. Na shledanou.

Tomáš Tyl: Děkuji za pozornost. Na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz