Akcie jsou krátkodobě ve ztrátě: od začátku roku 2018 – 3,85 %, za posledních 12 měsíců – 6,18 %. Ale dlouhodobě jsou v zisku. Kdo investoval před 10 lety a udržel emoce na uzdě, přinesly výnos 8,25 % p.a. (v CZK) - Wall Street Journal říká: „Chcete potěšit investory v dobách vysoké volatility? Vyplaťte jim hotovost.“ Výše poplatků je důležitá hlavně v dobách, kdy se trhům nedaří.

Týdenní videokomentář - 20. dubna 2018

Přepis videokomentáře:

Petr Syrový: Dobrý den, vítám vás u dalšího „Přečetli jsme za vás“, moje jméno je Petr Syrový a dneska si budu povídat s Vladimírem Fichtnerem. Dobrý den, Vladimíre.

Vladimír Fichtner: Dobrý den, Petře. Dobrý den všem.

Trhy jsou 3 % nad letošním dnem

Petr Syrový: Hned na začátku se pojďme podívat, co dělají akciové trhy od začátku kalendářního roku. Od začátku roku došlo k poklesu o 5,36 %, to byl okamžik, kdy jsme dokupovali u většiny portfolií, čtvrtletí jsme zakončili s propadem 3,85 % a od té doby, za těch dvacet dní od začátku čtvrtletí akciové trhy zase trošku povyrostly – růst je 1,5 %. Chcete k tomu něco dodat, Vladimíre?

Vladimír Fichtner: Asi nic dramatického, Petře, já bych se možná přesunul na další slide a tam ukážeme, co je skutečně podstatné.

Akcie jsou krátkodobě ve ztrátě: od začátku roku 2018 – 3,85 %, za posledních 12 měsíců – 6,18 %. Ale dlouhodobě jsou v zisku

Vladimír Fichtner: To důležité v investování samozřejmě je, což všichni, kteří s námi investujete, velmi dobře víte, mít především jasný plán, proč věci děláme, jak je děláme, mít nějakou strategii a dívat se na dlouhodobé výsledky. To, že dnes jsme od začátku roku (YTD – tzv. year to date) v mínusech, stejně jako za poslední měsíc nebo i za poslední rok, na tom dlouhém horizontu, na němž investujeme, neznamená v principu nic významného, to se prostě občas stává. Ne, že by nás to těšilo, také jsme samozřejmě radši, když vyděláváme peníze, vy víte, že naše poplatky jsou z velké části slinkované s tím, kolik pomůžeme vydělat našim klientům, ale tak to zkrátka je, to k investování patří a nebojíme se toho. To, co je na této tabulce fascinující vždycky, když se na ni dívám, je, že kdo zainvestoval deset let zpátky, na začátku velké finanční krize nebo lehce před jejím začátkem, v roce 2008 nebo 2009, a zůstal zainvestován, vydržel v tom poklesu, neutekl z toho trhu, má k dnešnímu dni, pokud byl zainvestován ve světových akciích, 8,25 % výnosů, což je skvělé. Je to číslo zhruba odpovídající tomu, co by trhy měly přinášet a nemyslíme si, že by měly do budoucna přinášet něco dramaticky jiného, takže tolik bych asi dodal k těmto prvním dvěma slidům, Petře.

Akcie jsou krátkodobě ve ztrátě: od začátku roku 2018 – 3,85 %, za posledních 12 měsíců – 6,18 %. Ale dlouhodobě jsou v zisku

Petr Syrový: Další zpráva říká: „Jak potěšit investory ve volatilních časech? Zaplaťte je“. Jak využíváme výplatu hotovosti u našich klientů, Vladimíre?

Vladimír Fichtner: Výplata dividend nebo úroků, obecně cash flow vyplácený z portfolia, je dobrým stabilizačním prvkem jakéhokoliv rentiérského portfolia, takže my u rentiérských portfolií automaticky přecházíme na to, aby portfolio neslo průběžný výnos, v okamžiku, kdy si řekneme „toto je portfolio rentiérské“. To je v principu to, co člověk od svého majetku chce – jestli je to nemovitost k pronájmu nebo finanční portfolio, přináší nějaký výnos, přináší nějakou rentu, ať se na trhu děje, co se děje. Trhy jdou nahoru, trhy jdou dolů, ale dostávám rentu, je to stabilizátor, takže to je jedna ze zajímavých věcí, naprosto souhlasím s tím, co Wall Street Journal píše ve svém titulku – zaplaťte investorům peníze, dejte jim dividendu, dejte jim výplatu, protože to je z našeho pohledu dobrá strategie. Samozřejmě, u budoucích rentiérů nemá taková strategie tolik význam, daňově je trochu méně výhodná, ale pokud by někdo měl pocit, že je potřeba vyplácet dividendu – i to si můžeme probrat, jestli ano, nebo ne, ale u rentiérů je to automatická věc a jednoznačně to doporučujeme.

Výše poplatků je důležitá hlavně v dobách, kdy se trhům nedaří

Petr Syrový: Zde máme další zprávu o poplatcích. Proč jsme zařadili tuto zprávu, Vladimíre?

Vladimír Fichtner: Já už jsem to trošku řekl před chvílí – z našeho úhlu pohledu je důležité, aby poplatky, které si účtuje poradce, jako jsme my nebo investiční společnost, která spravuje nějaké fondy a podobně, byly co nejvíce slinkovány s tím, jak investování prožívá koncový klient. My si myslíme, že poplatky mají být minimálně z velké části nebo zcela (všechno má své výhody i nevýhody) spjaté s výkonností. To, co vidíme například v Americe, je velký tlak na poplatky, konkurenční prostředí je tam silné a i správci klasických fondů musí nastavovat nižší poplatky, protože vidí, že není možné držet správcovské poplatky nad nějakým fondem třeba 2 % až 2,5 % ročně. V Evropě to ještě není tak intenzivní, proto také my používáme většinou tzv. ETF indexové fondy, které jsou na vnitřních poplatcích velmi levné, ale podle nás to přijde, a kdyby se do budoucna dělo to, že trh bude mít malou výkonnost – člověk nemůže nikdy vědět, jaké období je před námi – je samozřejmě důležité, pokud nevyděláváte vy jako klienti, aby ani ten, kdo vám poskytuje poradenství nebo nějaké investiční produkty, také nevydělával nebo nevydělával tolik. Myslíme si, že tohle je dobré v tom vztahu reflektovat, a věříme tomu, že to máme nastavené dobře, a veškeré informace o tom, jak se mění poplatky, sledujeme rádi, protože si myslíme, že to je ku prospěchu věci – jak našeho byznysu, tak vás jako našich klientů.

Výnosová křivka v minulosti dobře předpovídala blížící se recese. V současné době recesi nepředpovídá

Petr Syrový: Další zpráva mluví o tom, že výnosová křivka v Americe zatím neindikuje recesi. V minulosti, v posledních zhruba padesáti letech, jak je vidět na grafu, platilo, že když je rozdíl desetiletých a ročních úrokových sazeb velmi nízký, nebo dokonce když jsou ty krátkodobé sazby vyšší (to znamená, když je zelená čára v grafu v záporných číslech), tak potom velmi často přichází ekonomická recese. V současné době jsou desetileté sazby pořád ještě vyšší než ty roční, to znamená, že výnosová křivka zatím neindikuje přicházející recesi. Myslíme si, že jsme v nějaké pozdní fázi rostoucího cyklu, ale recese zatím není na dohled. Výnosová křivka je další z indikátorů, který nám zapadá do té celkové mozaiky.

V Americe se daří firmám, přicházejí dobré zprávy hlavně od bank

Petr Syrový: Jaké máme další zprávy z ekonomiky, Vladimíre – jak z Ameriky, tak z Evropy?

Vladimír Fichtner: Z Ameriky čím dál tím lepší, výsledková sezona je skvělá, zatím reportovalo výsledky 73 firem z 500, takže ještě počkáme, až to bude větší objem, ale ta čísla jsou velmi dobrá, i americké banky reportují velmi dobrá čísla a banka je samozřejmě vždycky indikátorem toho ekonomického zdraví. Naopak v Evropě se objevily nějaké informace o zpomalení, o tom, že nálada německých investorů padá nebo že eurozóna nemile překvapuje, což může být spojeno s tím, že po posílení eura (nebo obecně po posílení nebo oslabení měny), je to posílení nebo oslabení do šesti až devíti měsíců většinou vidět v hospodářských výsledcích firem. Shodou okolností je to zhruba nějakých devět měsíců, kdy euro dramaticky posílilo proti dolaru, a tohle už může být první známka toho, že to té eurozóně, které je proexportně orientovaná, nedělá úplně dobře. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, americkým akciím se od začátku roku daří lépe než evropským, my jsme v Americe převážení, protože si myslíme, že to je trošku bezpečnější, než být zainvestováni v Evropě, ale zatím je předčasné z toho dělat nějaké velké závěry. V tuhle chvíli se zatím neděje nic dramatického. To je k tomu dnešnímu povídání asi vše, Petře.

Petr Syrový: Výborně, mockrát děkuju, Vladimíre, za zajímavé informace, vám děkuji za pozornost a budu se těšit příští týden při našem dalším pokračování. Na shledanou.

Vladimír Fichtner: Krásný den všem. Na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz