Akcie jsou již nad letošními maximy z ledna díky posilujícímu dolaru i rostoucím trhům. -- Reálné výnosy dluhopisů Německa jsou v záporu. ECB drží zatím sazby nízko. Inflace se již začíná zvedat. -- Shortování volatility je spekulace na to, že trh bude málo kolísat. Strategie, které na něco „sází“ ale z našeho pohledu odporují principu wealth protection.

Týdenní videokomentář - 8. června 2018

Přepis videokomentáře:

Jan Valášek: Dobrý den, u dalšího „Přečetli jsme za vás“ vás vítá Honza Valášek a se mnou je tady Tomáš Tyl. Ahoj, Tomáši.

Tomáš Tyl: Ahoj, Honzo. Dobrý den.

Akcie jsou nad letošními maximy

Jan Valášek: Pojďme se na to rovnou vrhnout. Tomáši, opět se v této volatilní době díváme, jak na tom trhy aktuálně jsou. Jaká je situace?

Tomáš Tyl: Od minulého týdne, kdy jsme nahrávali, se toho mnoho nezměnilo. Situace je taková, že hlavně díky rostoucímu dolaru vyrostly trhy v koruně nad maxima, kterých dosahovaly v lednu, takže poté, co jsme si na začátku roku zažili určité propady, a po nějakém kolísání, se teď ta situace vrátila zase zpět nahoru.

Měny rozvíjejících se trhů ztrácejí

Jan Valášek: Z těch dlouhodobějších zpráv, které jsme vybrali: my jsme se o tom, Tomáši, už několikrát bavili, o rozvíjejících se trzích, o měnách na těchto trzích – jaká je tam aktuální situace?

Tomáš Tyl: Dochází k tomu, že na měny na rozvíjejících se trzích dopadají vyšší sazby v Americe, a to vede k odtoku peněz z rozvíjejících se trhů – právě do Ameriky. V těch zemích, kde ta situace není ekonomicky zrovna nejlepší, jí to ještě zhoršuje. Bylo tím postiženo Turecko a Argentina, o tom už jsme hovořili v některém z minulých „Přečetli jsme za vás“, teď se tyto problémy projevily i v Brazílii, která se také potýká se slabším ekonomickým růstem a stávkami, budou tam prezidentské volby, takže je to takové podhoubí k tomu, aby odtok kapitálu vedl k propadům. My to zde zmiňujeme i proto, že například od guvernéra Rusnoka zaznívá, že koruna není turecká lira, ale my se domníváme, že v regionu, jako jsme my, který je relativně malý, je vždycky důvod k opatrnosti. Třeba už jenom proto, že Turecko je součástí bloku východní Evropy, alespoň z hlediska investičních manažerů ve světě, zkrátka i s Ruskem patříme do jednoho balíku s nimi. Když tito manažeři investují do fondů východní Evropy, mají právě velmi často akcie Turecka a Ruska a my jsme někde v tom balíku, a když potom dojde k tomu, že se tito manažeři rozhodnou vyprodávat celou východní Evropu, třeba právě kvůli problémům v Turecku, a chtějí svoje peníze někde uložit za vyšší úrok, třeba v Americe, prodávají potom v tom fondu všechny akcie – Turecko, Rusko, nás a nedívá se na to, jestli náhodou na tom Česká republika není nějak výrazně odlišně. Takže i když koruna v tuto chvíli možná není jako turecká lira, mohou nás ty pohyby ovlivňovat úplně stejně dobře jako tyto země z těchto důvodů, protože svět nás zase tolik nerozlišuje.

Reálné výnosy dluhopisů Německa jsou v záporu

Jan Valášek: Na dalším slidu se bavíme o reálných výnosech, respektive záporných výnosech. Proč je důležité, Tomáši, sledovat reálné výnosy?

Tomáš Tyl: Reálné výnosy jsou důležité, protože nás vždycky zajímá výsledek po inflaci. Když budu něco kupovat za rok a inflace bude 2 %, tolik mě to netrápí, ale pakliže chci pobírat rentu třeba za patnáct dvacet let, už je pro mě hodně důležité, jaká bude kupní síla peněz, které někam investuji. Tady vidíme na příkladu německých nebo britských dluhopisů, že i když inflace není nijak vysoká, jejich reálné zhodnocení je záporné, zkrátka když do nich investujete a držíte je, snižuje se kupní síla těch vámi investovaných peněz. To je hlavně z dlouhodobého hlediska velká hrozba, protože ta inflace pak dokáže vyskočit a dokáže výrazně ovlivnit to, jaká bude vaše finanční nezávislost, proto my vždycky doporučujeme, a to i v případě konzervativních investorů, aby měli v portfoliu nějaké akcie, případně aktiva, která dokážou tu inflaci překonávat, zatímco dluhopisy ji překonat nedokážou, často na ní právě tratí, jak vidíme třeba na tom Německu.

Shortování volatility je spekulace na to, že trh bude málo kolísat

Jan Valášek: Díky, Tomáši. Na dalším slidu máme takovou specialitu: shortování volatility nebo spekulace na volatilitu. Je to poměrně složitá věc, proč tady máme takové divné téma, jako je shortování volatility?

Tomáš Tyl: My jsme to sem zařadili z toho důvodu, že taková podivnost, jako je spekulace nad tím, jestli trh bude více nebo méně kolísat, se v únoru stala poměrně důležitou, protože v minulém roce strategie, kdy někdo sází na to, že volatilita, to znamená kolísání, bude nízké, vydělávala z určitých důvodů poměrně zajímavé zisky, protože trh moc nekolísal. Jenže v roce 2018 už v únoru zakolísal a vedlo to k tomu, že některé produkty, kterými se investoři snažili spekulovat, ztratily 80-90 % hodnoty, spustilo to výprodeje a spustilo to tu korekci, která v tom letošním únoru proběhla. My to tady zmiňujeme proto, že už se ty hedge fondy, které to používají, zase otrkaly, volatilita se už zase snižuje, takže už se na to zase začíná spekulovat, ale my doporučujeme našim klientům, aby se podobným věcem vyhýbali, protože právě na tom příkladu minulého a letošního roku je vidět, jak to nezapadá do strategie wealth protection – ochrany majetku. Sice někdy vyděláváte nadprůměrné výnosy, ale pak na trh přijde nějaká situace, a my víme, že situace, kdy se zvýší volatilita, budou přicházet, tak to na trhu je, ta situace vymaže to, co jste investovali, a přijdete o velkou část investovaného majetku. Tohle určitě nespadá do toho, co bychom s našimi klienty chtěli dělat nebo co bychom jim doporučovali dělat.

Target-date fondy mění alokaci podle toho, kdy bude třeba začít vyplácet rentu

Jan Valášek: Na dalším slidu se bavíme o takzvaných target date funds, které se používají například v amerických penzijních plánech, v Česku je můžeme znát třeba pod pojmem fondy životního cyklu a spočívají v tom, že jak se blíží čas finanční nezávislosti, čas, kdy chcete začít vybírat rentu, mění se i alokace uvnitř těchto fondů. Čím jsou nám blízké, Tomáši, tyto target date funds?

Tomáš Tyl: Tyto fondy jsou nám blízké právě tím, co říkáš – že s tím, jak se blíží nějaký cíl, realokují zainvestované prostředky podle nějakého předem daného systému, takže vy víte, že když máte cíle daleko, můžete investovat více do akcií, když se cíle blíží, tak naopak méně. Nám se více líbí to, co je používáno v Americe, protože když jsou v Americe nějaké takovéto target date fondy zaměřené na rentu, v době, kdy má začít docházet k výplatě té renty, oni pořád drží nějaký podíl 30 %, 40 %, 50 % v akciích podle nějakého profilu toho investora, což je nám blízké. V Čechách se s tím třeba nepotkáváme, tady vidíme fondy, které končí v hotovosti, což pro rentiéra nedává úplně smysl, někdy používají nějaké drahé fondy, nám se víc líbí řešení založená na levných ETF. To, co my děláme s klienty, je hodně podobný princip, realokujeme podle toho, jak jsou vzdálené cíle, využíváme při tom levných produktů, navíc třeba oproti běžným pasivním fondům ještě máme nějakou taktickou alokaci podle toho, co zrovna vidíme na trhu, čili jestli více preferujeme dluhopisy nebo akcie, ale ten základ toho, co se v těchto fondech děje, se nám líbí a připadá nám z dlouhodobého hlediska smysluplný.

Warren Buffett a Jamie Damon vystupují proti zveřejňování čtvrtletních výsledků

Jan Valášek: Na závěr tady máme ještě informaci od investiční legendy Warrena Buffetta, který vyzývá firmy k tomu, aby omezily zveřejňování čtvrtletních odhadů, mně to naopak na jednu stranu připadá jako podpora určité transparence. V čem spočíval ten jeho výrok?

Tomáš Tyl: Důvod, proč oni chtějí, aby se nezveřejňovaly kvartální výsledky, není ten, že by nějak chtěli omezovat transparentnost, ale jde jim o to, aby se firmy na ty kvartální výsledky neorientovaly, protože firmy se snaží potěšit akcionáře v telefonátech, snaží se honit krátkodobé zisky, místo aby myslely na dlouhodobou strategii. To těm firmám samozřejmě může škodit. My se domníváme, že to je hodně podobné, jako když investujete svoje vlastní prostředky, také je dobré soustředit se na dlouhodobý cíl, na to, aby to fungovalo dlouhodobě, aby vaše peníze byly ochráněny před inflací a dalšími věcmi, a nesnažit se orientovat na to, aby každé čtvrtletí bylo nejlepší, protože zpravidla to z dlouhodobého hlediska tolik nefunguje. K dlouhodobému investování patří, že občas se nějaké čtvrtletí nebo rok nedaří, ale funguje nějaká strategie. Nám tento princip připadá logický, protože u firmy je také cílem, aby dlouhodobě rostla, stejně jako my máme s našimi penězi cíl, aby dlouhodobě rostly, aby z nich klienti mohli vybírat peníze, takže nám ten Buffettův přístup připadá rozumný.

Jan Valášek: To bylo od nás, Tomáši, dneska všechno, já ti děkuji za přípravu i za rozhovor a těším se zase někdy na shledanou.

Tomáš Tyl: Děkuji za pozornost. Na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz