Akciové trhy od začátku roku 2018 rostly, akciové trhy v 1. čtvrtletí roku 2019 silně rostly, cena bitcoinu vyrostla za den o 14 % a obchodníci se dohadují, co stojí za růstem ceny, povinné investice do penzijních plánu nezajišťují vysoký životní standard v důchodu pro všechny účastníky, při správě majetku je třeba být připraven i na možnost úmrtí jednoho z partnerů

Týdenní videokomentář - 8. dubna 2019

Přepis videokomentáře:

Petr Syrový: Dobrý den, vítám vás u dalšího „Přečetli jsme za vás“, moje jméno je Petr Syrový a dneska si budu povídat s Tomášem Tylem. Ahoj, Tomáši.

Tomáš Tyl: Ahoj, Petře. Dobrý den.

Vývoj na trzích

Petr Syrový: Nejdříve se podíváme na trhy. Trhy od začátku roku 2018 rostly, jsou v zisku kolem 11 % a dostáváme se nad maxima, kterých jsme dosáhli koncem září roku 2018, to znamená, že poslední čtvrtletí loňského roku bylo silně v propadu a ten propad už trhy smazaly. Od začátku roku jsme v zisku kolem 13 - 14 % na akciových trzích a já bych tě poprosil, Tomáši, jestli nám blíž okomentuješ ta jednotlivá čtvrtletí – co se tam dělo, jestli ten růst na akciových trzích za poslední čtvrtletí byl nějaký výjimečný nebo co se dá čekat dál.

Tomáš Tyl: Určitě – když se podíváme historicky, poslední čtvrtletí minulého roku bylo jedno z nejhorších za dlouhou dobu a naopak to první čtvrtletí letošního roku patřilo k těm nejlepším, takže obě byla svým způsobem extrémní. Když se podíváme na fundament firem, který je důležitý, vidíme, že v minulém hodně rostly zisky, především v Americe, o 20 % a více, což je důležité proto, že aby akcie měly důvod růst, musejí růst zisky. Nyní víme, že v dalších čtvrtletích ta čísla určitě nebudou tak pozitivní a očekává se stagnace – my už jsme o tom i hovořili. Můžeme očekávat, když se na to podíváme krátkodobě, že další čtvrtletí pravděpodobně nebude vypadat tak dobře jako to minulé, takže není dobré mrknout se na poslední čtvrtletí a říci si „aha, akcie vydělávají, je perfektní čas je nakupovat a vydělávat na nich to samé“, to určitě ne. My nechceme věštit, co se bude dít na trzích, jak to čtvrtletí bude vypadat, ale chceme říct, že nebude pravděpodobně tak extrémní jako to, co jsme zažili v posledních dvou čtvrtletích, to znamená nějaká houpačka nahoru a dolů.

Akciové trhy a smazaly ztráty

Petr Syrový: Zažili jsme si tedy, Tomáši, dvě čtvrtletí „houpačka nahoru dolů“, co budeme dělat v případě, že akcie porostou, a co v případě, že budou klesat?

Tomáš Tyl: To je důležité a důležité není snažit se odhadovat, co akcie udělají, ale připravit si nějaké scénáře, takže pokud bude docházet k dalšímu růstu a ten růst nebude opodstatněný fundamenty, bylo by to pro nás znamení, že máme třeba akcie trochu redukovat, budeme se dívat, jestli někde nejsme příliš zainvestováni v akciích – více, než chceme, a kdyby ten růst byl hodně velký, mohli bychom třeba i měnit doporučení, ale to se zatím nechystáme. Naopak, kdyby došlo k tomu opačnému scénáři – trh by padal, využívali bychom to při současných fundamentech, pokud by se něco dramaticky nezměnilo, opět k nějakým nákupům a doinvestování do portfolia. Jinak se domníváme, že z dlouhodobého hlediska jsou akcie rozumně oceněné, a nevíme, co nastane v následujících čtvrtletích, ale z dlouhodobého hlediska nám připadá rozumné být v akciích převážení.

Petr Syrový: Protože jedna věc je, že analytici něco očekávají, ale samozřejmě vždycky může přijít překvapení na tu i onu stranu.

Tomáš Tyl: Ano. Přesně tak.

Bitcoin vyrostl o 14 %

Petr Syrový: Po dlouhé době tady máme zase zprávu, která se týká bitcoinu, tentokrát je taková zajímavá aprílová. Čím nás zaujala tato zpráva?

Tomáš Tyl: Bitcoin vyskočil asi o 14 % v podstatě během hodiny, což je poměrně dramatické, a je zajímavé, že nikdo neví, proč se to vlastně stalo. Někdo říká, že to bylo dokonce díky aprílovému žertíku, že měly být schváleny nějaké fondy, které by do bitcoinu mohly investovat, což nebyla pravda, možná, že byl jeden nějaký velký investor, který nakupoval. Důvod, proč my to vlastně říkáme, když bitcoin není úplně naše cílová skupina, je, abychom ukázali ten rozdíl oproti tomu, že když máme třeba akciový trh a zde dojde k nějaké změně – akcie nějaké firmy poskočí o 14 % nebo jinak významně nahoru dolů – je to kvůli nějakým událostem, třeba když spadnou letadla Boeingu, výsledek je, že akcie Boeingu padají. Jsou za tím nějaké fundamenty – obavy, že budou muset nějaká letadla stahovat, bude to mít dopad na jejich tržby a tak dále. Fundamenty a ví se, proč se to stalo. U bitcoinu se neví, prostě poskočil o 14 % a nikdo netuší proč. Je vidět ten rozdíl, na bitcoinu žádné fundamenty nejsou, nikdo vlastně neví, kolik by měl bitcoin správně stát a nejsou k tomu žádné odhady. U firem se můžeme řídit tím, jaké mají tržby, zisky, jaký je výhled, může nám to dát nějakou představu a je za tím nějaký fundament.

Povinné investice do penzijních plánů

Petr Syrový: Další zpráva se týká penzijních plánů a penzí. Penzijní reforma se u nás řešila pár let zpátky, teď je více méně ticho po pěšině. Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí s penzijními plány – s těmi dlouhodobými?

Tomáš Tyl: Zajímavý penzijní systém má Austrálie a Chile a článek, který jsme vybrali, ukazuje, že oba ty systémy, kde občané musejí investovat peníze do penzijního systému – tam se nějakým způsobem zainvestovávají a na konci je pak dostanou zpátky, ale je tam ten povinný prvek investování na stáří – mají i své nevýhody a někteří lidé v nich nedopadají úplně dobře, i když třeba z našeho hlediska investorů nám ten koncept připadá rozumný. A co je důležité, problém je ve finanční vzdělanosti obyvatel, protože ti, kdo nejsou finančně vzděláni, mohou v takovém systému dělat špatná rozhodnutí – mohou se chovat emotivně, co je nedůležitější – když je někdo málo finančně gramotný, v jakémkoliv systému, který se nastaví, bude dopadat špatně, zatímco ti, kdo jsou finančně gramotnější a vědí, co mají dělat, se zase mohou v jakémkoliv systému nějakým způsobem orientovat a využít ho správným způsobem. Je to i důvod, proč my se snažíme vzdělávat naše klienty, proč máme třeba kurz Invest Guru, který je určený k tomu, abychom pomohli běžným lidem pochopit, jak funguje investování – dlouhodobě investovat, nepodléhat emocím, dávat si pozor na poplatky – všechny ty věci, které jsou důležité, právě když se dlouhodobě investuje.

Správce pozůstalosti

Petr Syrový: Poslední zpráva, kterou jsme vybrali, se týká dalšího úhlu pohledu na správu majetku a na investování, mluví o tom, jak snižovat některá rizika. Čím je zajímavá ta zpráva pro nás, Tomáši?

Tomáš Tyl: To byl článek zase z Wall Street Journal, který říkal. „pozor, když máte pár a jeden z nich zemře, z důvodu toho, že najednou nastane dědické řízení, může dojít k určité paralyzaci“. Najednou se ten pozůstalý nedostane k penězům, protože jsou kvůli dědickému řízení zablokované, což může být devastující zejména u podnikatelů. Jakmile zemře podnikatel a nikdo nemůže nic dělat, protože probíhá dědické řízení, může to firmu položit, než se všechno rozhodne. Proto je důležité být i na takovéto věci nějakým způsobem připravení. U nás funguje takzvaný správce pozůstalosti, což je správce, který v případě, že dojde k úmrtí, spravuje ve prospěch pozůstalých majetek, dokud nedojde k vypořádání. Důležité je, že se může něco dělat, ty majetky nejsou zakonzervované – což je jedna věc, kterou my doporučujeme. Další věc je, že se určitě snažíme našim klientům pomáhat tím, že třeba máme reporty na to, jaký mají majetek, i věci, které nejsou v poradenském mandátu, vedeme, evidujeme, a potom když by ta situace nastala, mohou se pozůstalí podívat, zjistit, kde co všechno mají, protože to nemusí být úplně jednoduché zjistit, kde všechen ten majetek je. Poslední důležitá část, která k tomu patří, je, že se snažíme u klientů, kteří o to mají zájem, vzdělávat jejich nejbližší – děti, partnery – k tomu, aby věděli, co se s tím portfoliem děje, proč investujeme tak, jak investujeme, jak je to s dlouhodobým investováním, aby případně byli potom schopni pokračovat v té stejné filosofii, která byla nastavená. Takže ke správě portfolia patří i připravit se na ty věci, které nejsou úplně pozitivní, ale mohou nastat a mohou mít velmi negativní dopad – kromě toho emočního, samozřejmě, i ten finanční, třeba nečekaný.

Petr Syrový: Tomáši, mockrát děkuju za moc zajímavé informace a budu se těšit u nějakého dalšího povídání na shledanou.

Tomáš Tyl: Také díky, děkuji, na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz