Na setkání se zástupci UBS se Vladimír Fichtner a Tomáš Tyl bavili o tom, že ekonomika v USA se vrátila doprostřed cyklu; k velkým propadům na trzích daleko častěji dochází na emerging markets než na vyspělých trzích; někteří poradci se snaží obejít regulační povinnosti přes svěřenské; při výběru investic je důležité sledovat, jestli se nám o peníze stará regulovaný subjekt, který má na správu peněz povolení.

Týdenní videokomentář - 8. listopadu 2019

Přepis videokomentáře:

Petr Syrový: Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího pátečního povídání „Přečetli jsme za vás“, moje jméno je Petr Syrový a budu si dnes povídat s Tomášem Tylem. Ahoj, Tomáši.

Tomáš Tyl: Ahoj, Petře. Dobrý den.

Petr Syrový: Budeme si povídat o tom, že UBS převažuje Ameriku stejně jako my. Podíváme se na rizikovost emerging markets trhu oproti vyspělým trhům a budeme si povídat také o svěřenských fondech.

Dění na trzích

Petr Syrový: Nejprve se podíváme na akciové trhy, co udělaly od začátku roku 2018 v české koruně. Světové akcie jsou +19 %, z toho Amerika +28 % a Evropa +10 %. Od začátku roku jsou ta čísla podobná, možná o trošku lepší, světové akcie jsou +24,5 %, Amerika asi 28 % a Evropa asi 22 %.

Setkání se zástupci UBS

Petr Syrový: Tomáši, vy jste byli včera s Vladimírem na setkání se zástupci UBS, co jste probírali?

Tomáš Tyl: Ano, my jsme se potkali s Rolfem Ganterem, vlastně šéfem analytiků a portfolio manažerů zaměřených na evropské akcie v UBS. To setkání bylo hodně zajímavé, protože i přesto, že je vlastně primárně zaměřený na evropské akcie, tak to, co říkal, je, že UBS nyní převažuje Ameriku a podvažuje Evropu. Ta americká ekonomika se vlastně vrátila svým způsobem z té pozdní fáze cyklu trochu jako doprostřed cyklu a v současnosti ji hodně táhne americký spotřebitel, ale UBS čeká, že budou více firmy investovat a potáhne to i ty firemní investice dál ten trh. Takže aktuální situace je taková, že, a to nejen UBS, UBS je ještě taková skeptičtější, ale obecně se očekává příští rok, že zase dojde v Americe vlastně k obnovení zisků. Ta očekávání jsou někde kolem 10 % a UBS říká: „No, ale analytici vždycky trochu nadhodnocují ta čísla, takže my očekáváme spíše 5 %.“ Ale u Evropy, kde se očekávají třeba podobné růsty zisků, říká UBS: „No, a tady jsme skeptičtější. Spíše očekáváme, že možná zase bude pokračovat pokles zisků.“ Takže z toho setkání hodně vyplývalo, že ta situace v Americe je pořád dobrá, proto my vlastně americké akcie převažujeme, podobně jako UBS, a naopak ta Evropa, ta situace tam zas tak dobrá není. Takže tam je vlastně ten hodně podobný názor.

Vyspělé a rozvíjející se trhy

Tomáš Tyl: Teď se můžeme podívat na další zajímavý článek, který porovnává vyspělé trhy a rozvíjející se trhy a porovnává je z hlediska rizika. K čemu ten článek došel?

Petr Syrový: Ten se vlastně díval na různé typy propadů a porovnával tam, jak často nastávají propady, s jakou intenzitou právě na vyspělých trzích, na rozvíjejících se trzích a případně u jednotlivých akcií a ta čísla jsou zajímavá. My jsme nikdy o tom nehovořili, protože je vidět, jak často nějaké poklesy přicházejí. Třeba 30% pokles přichází na rozvinutých trzích jednou za 8 let průměrně. Ale na emerging markets, na rozvíjejících se trzích, už je to jednou za 3 roky. Takže emerging markets jsou podstatně, více kolísají, možná tam někdy můžou přijít vyšší růsty, ale také je tam více různých propadů, a ještě samozřejmě o krůček dál jsou jednotlivé akcie, kde prostě jsou akcie, třeba Netflix, který vlastně vydělal od začátku tisíce procent, ale cestou několikrát spadl třeba o 70 %. Takže, co je na tom důležité? Důležité je uvědomit si, že vždycky, když investujeme, i na vyspělých trzích, tak k tomu propady patří. Propady se dějí jednou za čas, a když investujeme na vyspělých trzích, tak nejsou tak časté, ale pořád jsou přítomné a je to vlastně něco, co je v pořádku. U emerging markets ty propady bývají častější, a to je také důvod, proč my je úplně nepreferujeme do toho Wealth protection portfolia.

ČNB si posvítí na svěřenské fondy

Petr Syrový: Dobře, a poslední dva články, co nás zaujaly, jsou ze stejné kategorie, věnují se svěřenským fondům. Svěřenské fondy jsou mladá kategorie, rozvíjející se kategorie u nás. Co zajímavého nás tam potkalo?

Tomáš Tyl: Teď vlastně se hovoří o tom, že ČNB se chystá vyšetřovat společnost Invest & Property Consulting, která založila 1300 těchto svěřenských fondů, což je více než polovina toho celku, který se od začátku založil. A jim se zdá, že vlastně nabízejí něco, co je jako nástroj kolektivního investování, akorát k tomu používají ty svěřenské fondy a tím vlastně obchází regulace. Protože když si chce někdo založit fond kolektivního investování, klasicky otevřený podílový fond nebo nějaký fond kvalifikovaných investorů, tak je k tomu potřeba mít nějakou licenci a prokázat, že ten dotyčný umí spravovat aktiva atd. Kdežto ty svěřenské fondy nejsou zdaleka tak regulované, takže se zdá, že tam vlastně se snaží vyvíjet nějakou činnost, která by měla být regulována a není. A ukazuje se, zřejmě, že do fondů jsou nakupovány značně rizikové investice, jako veřejně neobchodované private equity firmy apod. A co my jsme se dívali na stránky té firmy, tak co třeba pro nás je takové zarážející, že ta firma na svých stránkách uvádí: „Výnos portfolia minimálně 17 % ročně.“ Slibovat někomu minimálně 17 % ročně, to považujeme za hodně problematické, i když můžou být investice, které třeba dlouhodobě vydělávají vysoké zisky a kdo podniká, tak ví, že tam se dá vydělávat, ale nikdo to nemůže zaručit. Říct, že vyděláme minimálně 17 % ročně, to už je trochu problematické. Proto třeba my doporučujeme podobným věcem se ve Wealth protection úplně vyhnout, zvlášť když jsou tam podobné docela nereálné zisky, nereálné sliby takto minimálních zisků.

Svěřenské fondy

Petr Syrový: To byl článek, který se týkal jedné společnosti, a našli jsme článek, který je o trošku starší a ten se týká obecně problematiky svěřenských fondů. Na co poukazuje?

Tomáš Tyl: Vlastně i na to, proč ČNB chce vyšetřovat tuto společnost, tzn., že se tam vlastně portfolio managementu nebo asset managementu věnuje někdo, kdo na to nemá patřičnou licenci a schovává se do toho fondu, že se tomu můžou věnovat poradci, kteří nemají zkušenosti, nesplňují ty dostatečně regulátorní povinnosti a tím to celé obcházejí. Takže proto je to nyní takový trend, kdy my se domníváme, že může dojít k tomu, že i ty svěřenské fondy začnou být více regulované, protože ČNB zjistí právě, že tamtudy někdo utíká mimo ten dohled. A co třeba je také důležité, když se takhle investuje, aby prostředky byly patřičně odděleny od toho, co jsou vlastně prostředky těch, kdo investují od prostředků té firmy, která radí. Proto třeba my, když naši klienti s námi investují, tak nikdy ty peníze nejdou někam k nám. Vždycky jdou k nějakým třetím stranám, do Interactive Brokers, UBS atd., prostě k nějakému brokerovi. My pouze radíme, a to je důležité vždycky, aby ten, kdo radí, aby byl oddělený od těch peněz, protože potom ten klient vlastně, když ten poradce se dostane do problému a zkrachuje, tak to neohrožuje peníze toho investora.

Pozvánka na živý workshop

Petr Syrový: Tak, a na závěr tady máme jednu pozvánku na zajímavý workshop, kde se můžete setkat s Vladimírem Fichtnerem, se mnou, s Alešem Prandstetterem nebo s Honzou Valáškem. Kdy a kde se setkáme a s kým?

Tomáš Tyl: Je to v sobotu 16. 11. od 10:00 do 17:00. Ta témata budou nekonečná, renta, hodně to bude o emocích, o tom, jakou mít alokaci, diverzifikace atd. Takže důležitá témata. Pro účastníky InvestGuru nebo klienty Fichtner s.r.o. nebo eFrank je to zdarma, ale pokud by chtěl přijít i někdo, kdo není klientem, tak cena toho semináře je 5000 Kč. Jak už jsem říkal, v sobotu 16. 11. a kdo by měl zájem, ať napíše na podpora@investguru.cz a kdo by měl zájem o vstupenky, tak na tomto e-mailu potom dostane patřičné informace a bude to s ním vyřízeno.

Petr Syrový: Tomáši, mockrát děkuji a budu se těšit příští týden zase na další povídání. Na shledanou.

Tomáš Tyl: Díky, děkuji za pozornost a na shledanou.

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz