Cena akcií je z 28 % dána informačním šumem, který jej nepodstatný; úrokové sazby jsou dlouhodobě nízké a to bude nutit investory hledat výnosnější investice, a proto se budou muset přesouvat do akcií; retailoví investoři investují do akcií v dobách, kdy akcie rostou bez velkého kolísání; akciové trhy jsou od počátku roku + 23 % (S&P500 v USD) a jsou na rekordních hodnotách

Týdenní videokomentář - 22. listopadu 2019

Přepis videokomentáře doplníme během příštího týdne:

Registrovaní uživatelé mohou posílat podněty, dotazy a další tipy na zajímavé články na adresu Frank@eFrank.cz. Můžeme je zařadit do našeho nejbližšího vydání „Přečetli jsme za vás ...”. Honza Valášek, www.eFrank.cz