Povinně uveřejňované informace

Společnost eFrank.cz a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v rozsahu stanoveném Českou národní bankou, která nad ní rovněž vykonává dozor.

Společnost eFrank.cz a.s. se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 088 05 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25027, není součástí žádného koncernu a není osobou podřízenou vlivu jakékoliv řídící osoby.

Cílem společnosti eFrank.cz a.s. je poskytovat profesionální služby individuálním investorům. Nabízí fyzickým osobám nezávislé investiční poradenství.

Výpis eFrank.cz a. s. z obchodního rejstříku.

Seznam obchodníků, se kterými spolupracujeme ohledně předávání investičních pokynů klientů

Platformy_score.pdf

Platformy_vyuziti.pdf

Platforma_InteractiveBrokers.pdf

Platforma_LYNX.pdf

Platforma_Patria.pdf