Povinně uveřejňované informace

Společnost Fichtner a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v rozsahu stanoveném Českou národní bankou, která nad ní rovněž vykonává dozor.

Společnost Fichtner a.s. se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00, Praha 5, IČO 088 05 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25027, není součástí žádného koncernu a není osobou podřízenou vlivu jakékoliv řídící osoby.

Cílem společnosti Fichtner a.s. je poskytovat profesionální služby individuálním investorům. Nabízí fyzickým osobám nezávislé investiční poradenství.

Výpis Fichtner a.s. z obchodního rejstříku.

Seznam obchodníků, se kterými spolupracujeme ohledně předávání investičních pokynů klientů

Platformy_score.pdf

Platformy_vyuziti.pdf

Platforma_InteractiveBrokers.pdf

Platforma_LYNX.pdf

Platforma_Patria.pdf